10.06.2016

Moneta 100 zł Wrocław – Europejska Stolica Kultury

Wrocław – Europejska Stolica Kultury złotoPróba Au 900
Stempel lustrzany
Średnica 21,00 mm
Masa 8,00 g 
Nakład do 2 000 szt
Data emisji 21-04-2016


Moneta 10 zł Wrocław – Europejska Stolica Kultury

Wrocław – Europejska Stolica Kultury
Próba Ag 925
Stempel lustrzany
Średnica O 28,2 x 28,2 mm
Masa 14,14 g 
Nakład do 20 000
Data emisji 21-04-2016

Na monecie złotej zaprezentowany został architektoniczny motyw schodów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.  Na awersie, w motyw ten, został wkomponowany wizerunek twarzy antycznej rzeźby – symbolu antycznych korzeni europejskiej kultury. Na monecie srebrnej również został wykorzystany architektoniczny motyw schodów Narodowego Forum Muzyki.

Od 16 stycznia 2016 r. Wrocław, obok hiszpańskiego
San Sebastian, jest oficjalnie Europejską Stolicą Kultury.
Przez dwanaście miesięcy stolica Dolnego Ślą-
ska będzie zapraszać na różnorodne imprezy oraz
wydarzenia kulturalne, nawiązujące do historycznego
dziedzictwa miasta.
Przyznanie Wrocławiowi tytułu Europejskiej Stolicy
Kultury jest uznaniem ogromnego wkładu
stolicy Dolnego Śląska w rozwój kultury europejskiej.
Od średniowiecza Wrocław odgrywał ważną
rolę w tej części Europy, skupiając jak w soczewce
wpływy kultury niemieckiej, polskiej, czeskiej,
żydowskiej, a nawet walońskiej. Tytuł ten to także
uhonorowanie kulturalno-naukowego dorobku
Wrocławia po II wojnie światowej. Miasta, które
mimo wojennych blizn potrafiło podnieść się z gruzów,
a dzięki ludziom, przesiedlonym w większo-
ści z innych regionów Polski, w tym z tak waż-
nych ośrodków akademickich jak Lwów czy Wilno,
szybko stało się ważnym punktem na kulturalnej
mapie Polski, inspirującym artystów z całej Europy.
Dzisiaj Wrocław to ważny ośrodek naukowy i akademicki.
Miasto wielu uczelni, z którym związało
się wielu uczonych, w tym m.in. Hugo Steinhaus,
Ludwik Hirszfeld, Wincenty Styś, Włodzimierz
Trzebiatowski.

Moneta 5 zł Legia Warszawa

Polskie Kluby Piłkarskie – Legia Warszawa
Próba 925
Stempel lustrzany
Średnica 24,00 mm
Masa 7,07 g 
Nakład do 20 000
Data emisji 04-04-2016

Na rewersie monety został przedstawiony Stanisław Mielech (1894–1962), m.in. współ-
założyciel klubu i pomysłodawca nazwy Legia, oraz herb klubu Legia Warszawa.

10 zł Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka


Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka moneta srebrna 10 zł.
Próba Ag 925
Stempel lustrzany, selektywne złocenie
Średnica O 32,00 mm
Masa 14,14 g 
Nakład do 40 000
Data emisji 18-04-2016

Moneta Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka jest poświę-
cona jedynej w swoim rodzaju placówce edukacyjno-wystawienniczej, działającej od 2016 roku w centrali NBP w Warszawie. Patronem Centrum jest pomysłodawca projektu Sławomir S. Skrzypek, tragicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej prezes NBP.


500 zł banknot obiegowy NBP

W lutym 2017 r. Narodowy Bank Polski wprowadza nowy banknot obiegowy o nominale 500 zł.W ostatnich latach NBP odnotowuje wzrost wartości obiegu gotówkowego oraz wzmożony popyt na banknoty o wysokich nominałach, w szczególności na nominał 200 złotych. Emisja banknotu 500 zł jest odpowiedzią na to zjawisko oraz rosnące koszty utrzymywania zapasu strategicznego gotówki przez NBP.


Na banknocie znalazł się wizerunek Jana III Sobieskiego, dzięki czemu zachowana została chronologiczna ciągłość serii „Władcy polscy”. Wizerunek banknotu 500 zł zaprojektował Andrzej Heidrich, autor pozostałych polskich banknotów obiegowych o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł. Na pozostałych banknotach znajdują się polscy władcy z dynastii Piastów i Jagiellonów w kolejności chronologicznej odpowiadającej wzrostowi nominałów: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Zygmunt I Stary. Producentem banknotów na zlecenie NBP jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA.

Banknot 500 zł obiegowy 2017r.
Narodowy Bank Polski w ostatnich latach przeprowadził modernizację polskich banknotów wyposażając je w najnowocześniejsze na świecie zabezpieczenia. Zmodernizowane banknoty o niższych nominałach (10, 20, 50, 100 złotych) znajdują się w obiegu od kwietnia 2014 r., a 200 zł od lutego 2016 r. Liczba fałszywych banknotów w Polsce znacząco spadła – obecnie NBP odnotowuje jedynie 4,6 sztuk fałszywych banknotów na milion, podczas gdy w poprzednich latach liczba ta sięgała 7-10 szt./mln. Modernizacja polskich banknotów, poprzedzona ogólnopolską akcją informacyjną, wpłynęła nie tylko na podniesienie bezpieczeństwa polskiej waluty, lecz także na obniżenie kosztów emisji. Zmieniono również zasady zarządzania zapasami banknotów oraz transportu znaków pieniężnych, tak aby oprócz wyższej jakości osiągnąć dodatkowe oszczędności.


Zdjęcia i informacje NBP.